مشاهده منو

پخش زنده
نویسنده : .

کتاب انوسی منظومه‌ای روایی در بیان زندگی و تغییر کیش اجباری یهودیان ایران در میانهٔ عصر صفوی است. بابایی بن لطف در این کتاب از روزگار سخت یهودیان در دوران شاه عباس اول، ‏بهبود نسبی وضعیت آنان در دوران ‏شاه صفی و واقعهٔ ‏تغییر کیش اجباری‌شان در زمان حکمرانی شاه عباس ‏دوم می‎گوید و به رخدادهای مهمی می‌پردازد که یهودیان […]