مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۱۹/۰۷/۱۴۰۲

میزگرد «نه به یهودستیزی»؛ گفتگو با کارشناسان ایرانی‌تبار اسرائیل درخصوص جنگ


میزگرد سازمان «نه به یهودستیزی» با حضور پرفسور سلی شاهور، بن سبطی، جورج هارونیان و با مدیریت مرتضی اسماعیل‌پور درخصوص وقایع و رویدادهای مرتبط با جنگ در اسرائیل و غزه برگزار شد.

پرفسور سلی شاهور و بن سبطی دو کارشناس شناخته‌شده ایرانی در اسرائیل به وضعیت جنگ پیرامون گسترش و وضعیت فعلی شرایط پس از حمله به اسرائیل صحبت کردند و جورج هارونیان درخصوص ریشه‌های یهودستیزی در منطقه وهمچنین تغییر نگرش ایرانیان و پیوند مستحکم مردم ایران و اسرائیل صحبت شد.

آقای شاهور از اعضای بنیان‌گذار سازمان «نه به یهودستیزی» به گروه‌های تروریستی منطقه و جریان‌های حمایتی آنان پرداخت است.

آقای سبطی از چهره‌های فعال در حوزه استراتژیک در اسرائیل نیز توانایی، پتانسیل و قدرت نظامی ارتش اسرائیل را مورد بررسی قرار داده است.

تازه‌ها