مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۰۴/۰۱/۱۴۰۳

پرچم فلسطین موهوم بر مزار شهبانوی یهودی ایران

جمهوری‌اسلامی در سوم فروردین ۱۴۰۳ برابر ۲۲ مارچ ۲۰۲۴ همزمان با جشن پوریم که در سراسر جهان توسط یهودیان جشن گرفته می شود، رویکرد ضدیهودی خود را این‌بار در مزار شهبانوی یهودی ایران شدت بخشید و پرچم دولت خودگردان فلسطین را بر روی دیوار این بنای تاریخی و ارزشمند یهودیان نصب کرده است.

جمهوری‌اسلامی با اطلاع از احساسات مذهبی تلاش دارد موج نفرت‌پراکنی را در میان پیروان ادیان و مذاهب شدت بخشد و با نصب پرچم خودگردان فلسطین نگاه ضدیهودی خود را باری‌دیگر نمایان کرده است.

سازمان «نه به یهود ستیزی» این عمل تبهکارانه حکومت جمهوری اسلامی و عوامل سرسپرده آن را به شدت محکوم می‌کند. سازمان «نه به یهود ستیزی»  از ایرانیان آزادی‌خواه و میهن پرست انتظار دارد همان طور که دولت و ملت اسرائیل و قوم یهود در تمامی بزنگاه‌های تاریخی جانب ملت ایران را گرفته و بویژه در جریان قیام ملی مردم از آغاز شهریور ۱۴۰۱ تنها ملت و دولتی در خاورمیانه بود  که از این جنبش براندازی پشتیبانی کرد تقاضا دارد این عمل جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

جشن پوریم سابقه‌ای ۲۴۰۰ ساله به مناسبت سقوط و نابودی حکومت “شر” است که قصد داشتند یهودیان بی‌گناه موحد را در سراسر ایران بزرگ نابود کنند که با از جان گذشتگی شهبانوی یهودی ایران این جنایت انجام نشد و در عوض دشمنان ایران که نقشه شوم علیه یهودیان داشتند خود به دام افتادند و از میان برداشته شدند. گروه تروریستی حماس همچنان دشمنان ایران در واقعه پوریم از بدو پیدایش خود برای یهودیان علنا نقشه کشیده‌اند و در همه حال در صدد نابودی یهودیان و اسرائیل هستند.

سازمان «نه به یهودستیزی» معتقد است رژیم ضدبشری، یهودستیز و اسرائیل‌ستیزِ جمهوری اسلامی همزمان با جشن پوریم، پرچم دولت خودگردان فلسطین را بر سر در این آرامگاه که مقدس‌ترین مکان یهودی است و هر ساله یهودیان از گوشه و کنار ایران در این ایام به زیارت آن می‌روند نصب کرده است. رژیم جمهوری اسلامی  که در تاراندن ۹۵ درصد یهودیان ایران که حدود ۲۷۰۰ سال در این سرزمین زندگی می کردند، برنامه ریزی کرده است، اقلیت یهودی را که جمعیت‌شان از صد هزار نفر در اواخر حکومت پهلوی دوم می‌رسیدند را به ده هزار نفر تقلیل پیدا کرده است. رژیم اسلامی جمعیت یهودیان حاضر در ایران را مجبور می کند که علیه اسرائیل و صیونیزم ( نهضت رهایی بخش و میهن پرستانه یهودیان) موضع بگیرند و حتی نسبت به این رفتار موهن یعنی تعرض به مزار استر نیز نتوانسته اند اعتراض کنند.

تازه‌ها