مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۱۸/۱۲/۱۴۰۱

خدمات عبدالحسین سرداری در گفتگو با حمید صبی، بخش سوم

حمید صبی، حقوق‌دان و عضو هئیت دادستانی دادگاه آبان در گفتگو با جورج هارونیان از وبسایت «نه به یهودستیزی» درخصوص خدمات عبدالحسین سرداری به جامعه یهودیان در اوج یهودی‌ستیزی می‌گوید.

بخش اول

بخش دوم

تازه‌ها