مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۱۸/۱۲/۱۴۰۱

خدمات عبدالحسین سرداری در گفتگو با حمید صبی، بخش سوم

حمید صبی، حقوق‌دان و عضو هئیت دادستانی دادگاه آبان در گفتگو با جورج هارونیان از وبسایت «نه به یهودستیزی» درخصوص خدمات عبدالحسین سرداری به جامعه یهودیان در اوج یهودی‌ستیزی می‌گوید.

بخش اول

بخش دوم