مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۱۲/۱۱/۱۴۰۱

تعریف جامع یهودی‌ستیزی

«اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست» تنها سازمان بین‌دولتی‌ست که فعالیت این سازمان صرفاً تمرکز روی مسائل مرتبط هولوکاست است، از این رو به گفته مسئولین این سازمان «با توجه به بروز شواهدی مبنی بر اوج گیری دوبارۀ معضل یهودستیزی» مصمم هستند تا نقشی پیشرو در مبارزه با این معضل ایفا کنند. در آغاز جهت پرداختن به مسئله یهودستیزی باید به روشنی مشخص شود یهودستیزی چیست؟

کارشناسان در کمیتۀ مربوط به «یهودستیزی و انکار هولوکاست» درخصوص یک تعریف کاریِ به لحاظ حقوقی غیرالزام‌‌آور از یهودستیزی، به توافق بین‌المللی رسیدند که این تعریف مورد پذیرش همگان قرار گرفت. به این ترتیب «اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست» الگویی برای برخورد مسئولانه برای دیگر جوامع بین‌المللی فراهم کرد و ابزار کاربردی مهمی در اختیار کشورهای عضو قرار داد.

این تعریف کاری، بسیاری را در پرداختن به این اوج‌گیری نفرت و تبعیض در کشورهای خودشان یاری رسانده است.

در بخشی از بیانیۀ استکهلم اشاره شد «در حالی که بشریت هنوز از یهودستیزی و بیگانه‌هراسی رنج می‌برد، جامعۀ بین الملل مسئولیت خطیری در مبارزه با این شرارت‌ها بر عهده دارد».

کمیتۀ مربوط به یهودستیزی و انکار هولوکاست در سال ۲۰۱۵ در بوداپست از تمامی اعضای «اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست» درخواست کرد تعریف زیر از یهودستیزی را به کار ببرند.

«یهودستیزی تلقی خاصی از یهودیان است که ممکن است در قالب نفرت از یهودیان ابراز شود. نمودهای کلامی و فیزیکیِ یهودستیزی افراد و/ یا اموال یهودی یا غیریهودی، نهادها و امکان مذهبی مربوط به جامعۀ یهودی را هدف قرار می‌دهند.»

نمونه‌های زیر مصادیقی برای همسویی با «اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست» است که این رسالت را به عهده گرفته‌اند.

نمودهای یهودستیزی می‌تواند شامل هدف قرار دادن دولت اسرائیل، به عنوان یک جامعۀ یهودی باشد. با این حال، انتقاد از اسرائیل در همان سطحی که از کشورهای دیگر صورت می‌گیرد را نمی‌توان یهودستیزی دانست. یهودستیزی غالباً یهودیان را به دست داشتن در آسیب‌رسانی به بشریت متهم می‌کند و اغلب یهودیان را به خاطر «بروز مشکلات» مقصر می‌داند. یهودستیزی در قالب سخنرانی، نوشتار و فرمت‌های مختلف دیداری یافت می‌شود و برای پیشبرد کار خود از کلیشه‌های شیطانی و ویژگی‌های منفی شخصیتی بهره می‌گیرد.

مثالهای امروزی یهودستیزی در سطح جامعه، رسانه‌ها، مدارس، محیط‌های کاری و در فضای مذهبی به‌طور کلی می‌تواند شامل موارد زیر باشد، البته قطعا به همین موارد محدود نمی‌شود:

• درخواست یاری یا توجیه برای کشتن یا آسیب‌زدن به یهودیان در سایۀ یک ایدئولوژی افراطی یا برداشتی افراط‌گرایانه از دین.

• نسبت‌های ناروا، غیرانسانی و شرارت‌آمیز یا کلیشه‌ای به یهودیان یا به‌طور کلی قدرت‌های یهودی ـ همچون داستانِ ساختگی در مورد توطئۀ جهانی از سوی یهودیان یا کنترل رسانه‌ها، اقتصاد، دولت یا دیگر نهادهای اجتماعی توسط یهودیان.

• متهم کردن کل مردم یهودی بهخاطر خطایی که یک فرد یا گروه یهودی مرتکب شده است، یا حتی اگر آن اقدام توسط فردی غیر یهودی صورت گرفته باشد.

• انکار حقیقت، وسعت، سازوکارها (همچون اتاق‌های گاز) یا تعمدی بودن نسل‌کشی یهودیان به دست آلمانِ نازی و حامیان و همدستانش در جریان جنگ جهانی دوم (هولوکاست).

• متهم کردن یهودیان به‌عنوان یک ملت یا اسرائیل به‌عنوان یک دولت به اختراع هولوکاست یا اغراق در این خصوص.

• متهم کردن شهروندان یهودی به وفاداری بیشتر به اسرائیل یا به اولویت‌های یهودیان در سطح جهان تا به منافع ملی کشورهای خودشان.

• سلب حق خودمختاری از مردم یهود مثلاً با این ادعا که موجودیت دولت اسرائیل یک اقدام نژادپرستانه است.

• به‌کارگیری استانداردهای دوگانه در توقع انجام رفتاری از این دولت در حالی که از دیگر جوامع دموکراتیک چنین توقعی نیست.

• استفاده از نمادها و تصاویر مرتبط با یهودستیزی کهن (ادعاهای مربوط به کشته شدن مسیح به دست یهودیان یا نفرت‌پراکنی) در توصیف اسرائیل و اسرائیلی‌ها.

• مقایسۀ خط‌مشی امروزی اسرائیل با خط‌مشی نازی‌ها.

• همۀ یهودیان را مسئول اقدامات دولت اسرائیل معرفی کردن.

اقدامات یهودستیزانه در صورتی مجرمانه هستند که قانون تعیین کرده باشد (مثلاً انکار هولوکاست یا انتشار مفاد ضدیهودی در برخی از کشورها جرم محسوب می‌شود).

اقدامات مجرمان در صورتی یهودستیزانه است که مردم یا اموال آنها- از قبیل ساختمان‌ها، مدارس، مکان‌های نیایش یا قبرستان‌ها- تنها به این خاطر هدف حمله قرار گرفته باشند که یهودی هستند یا تصور می‌شود یهودی یا مرتبط با یهودی‌ها است.

تبعض یهودستیزانه عبارت است از محروم کردن یهودیان از فرصتها یا خدماتی که در دسترس دیگران هستند و این کار در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.

«اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست» با نام International Holocaust Remembrance Alliance و یا تحت اختصار IHRA در جهان شناخته می‌شود.

تازه‌ها