مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۲۹/۰۴/۱۴۰۱

جامعه یهودیان به صورت رسمی بخشی از فرهنگ مراکش شدند

ملک محمد ششم و یهودیان

ملک محمد ششم، پادشاه مراکش، جامعه یهودیان این کشور را به عنوان بخشی از فرهنگ این سرزمین به رسمیت شناخت و عبدالوافی لفتیت وزیر کشور، در نشست دولت رباط پیشنهاد کرد که بنیادهای جدیدی برای جامعه یهودی تشکیل شود تا سنت‌ها و آیین یهودیان مراکش به عنوان بخشی از فرهنگ غنی کشور حفظ شود.

بر اساس پیشنهادهای عبدالوافی لفتیت کمیته‌ای برای ارتباط دولت رباط با یهودیان مراکشی خارج از مقیم کشور به هدف تقویت مناسبات با یهودیان مراکشی در جهان در راستای دفاع از منافع مراکش برپا خواهد شد بنیاد یهودیان مراکش در این کشور به منظور پاسداشت میراث و سنت‌های یهودیان مراکشی تشکیل خواهد شد.

روابط دوستانه مراکش با اسرائیل پس از پیمان صلح ابراهیم به صورت رسمی آغاز شد و اقدامات عادی‌سازی روابط دو کشور از سر گرفته شد.

جروزالم پست در گزارشی نوشت، شمار ساکنین اسرائیلی که ریشه و تبار مراکشی دارند، به یک میلیون نفر نیز می‌رسد. همچنین برآوردها حاکی است که تا پنج سال پیش کمتر از دو هزار یهودی در مراکش باقی مانده بودند.

تازه‌ها