مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۱۸/۰۴/۱۴۰۱

نقل‌قول یهودی‌ستیزی؛ علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی

علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی

دکتر علی اصغر حاج سید جوادی: عضو کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر( تیرماه 1356): …آقای هویدا جای شما و اعضای دولت شما در اتحاد مثلث  “ماسونی – بهایی – یهودی ” که اکنون به جای ملت ایران حق حاکمیت او را غصب کرده است در کجا قرار دارد؟منبع: تاریخ 25 ساله ایران از کودتا تا انقلاب – تالیف غلامرضا نجاتی – انتشارات رسا – چاپ اول 1371 – صفحه 31 

تازه‌ها