مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۱۶/۰۵/۱۴۰۱

نقل‌وقول؛ عبدالحسین حائری و کینه‌ورزی علیه یهودیان

عبدالحسین حائری

عبدالحسین حائری – استاد دانشگاه در مورد سعید نفیسی که کتاب از کتابخانه مجلس شورا به سرقت برده بود، گفت: «این سرقت‌ها در سال ۱۳۲۳ صورت گرفته بود. در آن زمان دادگستری وقت، نه‌تنها ایشان را دستگیر نکرد، بلکه تطهیر هم نمود، و تحت عنوان عشق و جنون کتاب ایشان را تبرئه کرد. می‌دانید که این آقا، یهودی‌الأصل بود…»

تازه‌ها