مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۱۶/۰۵/۱۴۰۱

نقل‌وقول؛ ملک‌الشعرا بهار و «جهودی» خواندن فروغی

ملک‌الشعرای بهار

ملک الشعرا بهار ( منظور از فروغی در این شعر محمد علی فروغی است): شاها کنم از خبث فروغی خبرت … خون می‌کند این جهود ناکس جگرت!

تازه‌ها