مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۲۲/۰۴/۱۴۰۱

چارلز آشر اسمال؛ از یهودی‌ستیزی تا دگراندیش‌ستیزی

چارلز آشر اسمال

چارلز آشر اسمال، پژوهشگر در دانشگاه استانفورد و مدير مؤسسه «مطالعات يهودی‌ستيزی و سياست جهانی» (ISGAP): «يهودی‌ستيزی از يهودی‌ها شروع می‌شود اما به يهودی‌ها ختم نخواهد شد»

چارلز آشر اسمال پیشتر در مصاحبه‌ای درخصوص افزایش یهودی‌ستیزی در خاورمیانه گفته بود: یهودی ستيزی در جهان عرب و مسلمان طی سال‌های اخير فقط افزايش داشته و برای نامشروع اعلام کردن و خبيث نمايی صهيونيسم، کشور اسرائيل و مَردُمانگی يهوديان به کار رفته است.

روزنامه‌ها و کاريکاتورها در سرتاسر جهان عرب و مسلمان پُر هستند از احساسات يهودی ستيزانه و تصاوير تشديد کننده باورهای قالبی و عوامانه. همچنان که اسلامگرايی رشد می‌کند، مظاهر يهودی ستيزی نيز به همراه آن سير صعودی خود را طی می‌کند.

اين همه به کمک رشد فناوری‌های ارتباطی مانند رسانه‌های اجتماعی، پخش ادبيات يهودی ستيز را بيش از پيش سرعت بخشيده، نيروهای واپسگرا می‌کوشند تمامی توجه را به سوی يهودی‌ها، اسرائيل و صهيونيست‌ها منحرف کند – آنها در همين حال تلاش می‌کنند که جوامع خود را تغيير دهند و کنترل آنها را در دست گيرند – تفاوت‌ها را ريشه‌کن کرده، زنان را سرکوب کنند و تمامی مفاهيم کثرت‌ گرايی و برابری را از طريق نظام حقوقی خودشان نفی کنند.

در همين حال،‌ يهوديان باری ديگر سپر بلا شده‌اند و جوامع مُسخر اين موج، و ميليون‌ها نفر از سر اجبار خانه و کاشانه خود را ترک کرده و صدها هزار نفر – به نام متوقف کردن صهيونيست‌ها – زخمی و حتی کشته می‌شوند، و چقدر غم‌انگيز و گمراه است اين روند. از تاريخ آموخته‌ايم که يهودی ستيزی با يهودی شروع می‌شود – اما هرگز به يهودی‌ها ختم نمی‌شود. هربار که بيماری نفرت و غيرانسانيت پخش می‌شود، دود آن به چشم ديگران نيز می‌رود و متوقف کردن آن کار آسانی نخواهد بود.

تازه‌ها