مشاهده منو

پخش زنده
زمان انتشار: ۲۸/۱۰/۱۴۰۱

گزارش بین المللی: درباره وب سایت «نه به یهودستیزی» و تأثیر آن بر آگاهی عمومی

گزارش بین المللی: درباره وب سایت «نه به یهودستیزی» و تأثیر آن بر آگاهی عمومی

جورج هارونیان، کنشگر سیاسی و فرهنگی جامعه یهودی ایرانی  درباره وبسایت نه به یهودی‌ستیزی و تاثیر آن برای آگاهی‌رسانی مردم می‌گوید

تازه‌ها